Bible Quiz from Nahum in Malayalam

 Malayalam Bible Quiz Questions and Answers from Nahum

nahum bible quiz Malayalam, nahum quiz Malayalam, nahum quiz questions Malayalam, Malayalam bible quiz book of nahum, Malayalam bible trivia nahum,
Malayalam Bible Quiz on Nahum

Q ➤ നഹൂം പ്രവാചകൻ ഏതു ദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ?


Q ➤ നഹൂം പ്രവാചകൻ ഏതു ദേശക്കാരനായിരുന്നു ?


Q ➤ യഹോവയുടെ കാൽക്കീഴിലെ പൊടി ?


Q ➤ പുരാതനമേ ജലാശയം ആയിരുന്ന പട്ടണം ?


Q ➤ നദികളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതും ചുറ്റും വെള്ളം ഉള്ളതും സമുദ്രം വാടയും മതിലും ആയിരിക്കുന്ന പട്ടണം ?