Malayalam Bible Quiz on Esther

 


1/50
രാജാവിനെ സേവിച്ചിരുന്ന ഭ്യത്യന്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യമുള്ള യുവകന്യകമാരെ ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കട്ടെ എസ്തേര്‍. 2 . ല്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ?
A) രാജാവിനു
B) നേതാവിന്
C) സേവകന്
D) പ്രമാണിയ്ക്ക്
2/50
ഷിമെയിയുടെ പുത്രൻ ആര് ?
A) മൊർദെക്കാ
B) കിഷിൻ
C) യക്കോണിയ
D) ജായീർ
3/50
അങ്കണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ആര് ?
A) ബിഗ്താൻ
B) തേരെഷ്
C) ഹാമാൻ
D) മൊർദെക്കാ
4/50
ആരെ വധിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഹാമാനെ കഴുവിലേറ്റിയത് ?
A) മൊര്‍ദെക്കായെ
B) യൂദായെ
C) എസ്തേറിനെ
D) യഹൂദരെ
5/50
എവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തില്‍ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന മഹാനായ ഒരു യഹുദനായിരുന്നു മൊര്‍ദേക്കായ് എസ്തേര്‍. 11 . ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) സൂസാനഗരത്തില
B) ഈജിപ്ത് നഗരത്തില്‍
C) ജോര്‍ദാന്‍ നഗരത്തില്‍
D) ജറുസലേം പട്ടണത്തില്‍
6/50
കര്‍ത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ സ്മരിക്കുകയും തന്റെ അവകാശത്തിനു വേണ്ടി -------------- ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എസ്തേര്‍. 10. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ദുഷ്ടത
B) നന്മ
C) വഞ്ചന
D) കരുണ
7/50
ഹാമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എഴുത്തുകൾ പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചാലും.. ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ?
A) എസ്തേർ
B) മൊര്‍ദെക്കായ
C) രാജാവ്‌
D) ഹര്ബോണ
8/50
ദൈവം ഇസ്രായേൽജനത്തെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ത് ?
A) വിഗ്രഹാരാധന നടത്തി
B) അന്യദേവന്മാരെ വണങ്ങി
C) അന്യദേവന്മാരോട് പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തി
D) ദേവൻമാരെ മഹത്വപ്പെടുത്തി
9/50
സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കെ രാജ്ഞിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ?
A) ബോധംകെട്ടു വീണു
B) തല കറങ്ങി വീണു
C) മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു
D) തളര്‍ന്നു വീണു
10/50
-------------- ആ രണ്ടു ഷണ്ഡന്‍മാരെ വിചാരണ ചെയ്തു കുറ്റം സമ്മതിച്ച അവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചു എസ്തേര്‍. 10. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) രാജാവ്
B) നേതാവ്
C) ഭ്യത്യന്‍മാര്‍
D) പ്രമാണികള്‍
11/50
വസ്ത്രം കീറി ചാക്കുടുത്തു, ചാരംപൂശി, അത്യുച്ചത്തില്‍ ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നഗരമധ്യത്തിലേക്ക് ചെന്നത് ആര് ?
A) തോഴിമാര്‍
B) കിഷ്
C) ഹാമാന്‍
D) മൊര്‍ദെക്കായ്
12/50
മൊർദെക്കായ് രാജാവിന്റെ പടിവാതിൽ കടക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?
A) യഹൂദനായിരുന്നതിനാൽ
B) ഭയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
C) ചാക്കു വസ്ത്രമുടുത്ത് ആര്‍ക്കും രാജാവിന്റെ വാതില്‍ കടന്നു കൂടായിരുന്നു
D) ബഞ്ചമിൻ ഗോത്ര ജനായിരുന്നതിനാൽ
13/50
രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരെല്ലാം ?
A) ബിഗ്താനയും തേരെഷും
B) മൊർദെക്കായും യഹൂദരും
C) സേരെഷും ഹാമാനും
D) ഹാമാനും, തെരെഷും
14/50
രാജാവ് മൊർദെക്കായോടു കൊട്ടാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കല്പിച്ചത് ?
A) കര്‍ത്തവ്യം
B) കടമ
C) ജോലി
D) സേവനം
15/50
രാജാവ് ആരിൽ നിന്നെടുത്താണ് മുദ്രമോതിരം മൊർദെക്കായ്ക്ക് നൽകിയത് ?
A) എസ്തേരില്‍ നിന്ന്
B) ഹര്ബോണയില്‍ നിന്ന്
C) രാജ്ഞിയില്‍ നിന്ന്
D) ഹാമാനിൽ നിന്ന്
16/50
മൊർദെക്കായെയും അവൻ്റെ ആളുകളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്നു. ആരെ പ്രതി ?
A) ഷണ്ഡൻമാരെ പ്രതി
B) തോഴിമാരെ പ്രതി
C) ജനങ്ങളെ പ്രതി
D) സേവകരെ പ്രതി
17/50
കർത്താവ് സകലജനതകളിലും നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെ ?
A) യഹൂദരെ
B) ഇസ്രായേലിനെ
C) ലേവി
D) ജെറുസലേമിനെ
18/50
കൊട്ടാരവാതില്‍ക്കലുള്ള ---------------- മൊര്‍ദേക്കായോട് ചോദിച്ചു എന്ത് കൊണ്ടാണു രാജകല്പന ധിക്കരിക്കുന്നത് എസ്തേര്‍. 3. ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) സേവകന്മാര
B) ജോലിക്കാര്‍
C) യജമാനന്‍മാര്‍
D) വേലക്കാര്‍
19/50
ഹാമാൻ ഏത് വംശനാണ് ?
A) ലേവി
B) യൂദാ
C) ദാന്‍
D) അഗാഗ്
20/50
എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും പുലരാൻ എന്ത് മാറ്റുമെന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത് ?
A) നേത്യമാറ്റം
B) ഭരണരീതി
C) നിയമങ്ങള്‍
D) ഭരണത്തില്‍ മാറ്റം
21/50
അവനെ മറ്റു പ്രഭുക്കന്‍മാരെക്കള്‍ ഉന്നതനായി പ്രതിഷ്ടിച്ചു ആരെ ?
A) ഹാമാനെ
B) ഗബാഥ
C) കിഷിനെ
D) താറാ
22/50
നറുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ?
A) പൂര്
B) കുറി
C) തവണ
D) ചിട്ടി
23/50
രാജാവ്‌ തന്‍റെ കൈയിലിരുന്ന എന്താണ് എസ്തേറിന് നേരെ നീട്ടിയത് ?
A) സ്വര്‍ണചെങ്കോല
B) സ്വര്‍ണമോതിരം
C) സ്വര്‍ണ വടി
D) സ്വര്‍ണകിരീടം
24/50
അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തോടുള്ള ഭീതി നിമിത്തം പിടഞ്ഞു പോയി. എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് രാജ്ഞി പറയുന്നത് ?
A) അധരം
B) മനസ്സിനെ
C) മനം
D) ഹൃദയത്തെ
25/50
സ്ത്രീകളുടെ ചുമതലവഹിക്കുന്നവനും രാജാവിന്റെ ഷണ്‌ഡനും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ?
A) ഹെഗായി
B) മേരെസ്
C) മെമുക്കാൻ
D) മർസേന
26/50
ജായിര്‍ ബഞ്ചമിന്‍ഗോത്രത്തിലെ കിഷിന്റെ ----------- ഷിമെയിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു എസ്തേര്‍. 11 . ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) മകന
B) സഹോദരന്‍
C) മകള്‍
D) കുട്ടി
27/50
കോപം ശമിച്ചപ്പോള്‍ അഹസ്വെരുസ് രാജാവ് വാഷ്തിയെയും അവളുടെ --------------- അവള്‍ക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച കല്പനയെയും ഓര്‍ത്തു എസ്തേര്‍. 2 . ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പ്രവ്യത്തിയെയും
B) അനുഷ്ടാനങ്ങളെയും
C) ഉത്തരവാദിത്വത്തെയും
D) നീതിയെയും
28/50
കിഷിന്റെ ഗോത്രം ഏത് ?
A) ലേവി
B) ദാവീദ്
C) ബഞ്ചമിൻ
D) ഇസ്രായേൽ
29/50
വിലാപത്തെ എന്താക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് മൊർദെക്കായ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ?
A) തിരുനാള്‍
B) ആനന്ദം
C) ആഘോഷം
D) ഉത്സവം
30/50
എവിടെയുള്ള സേവകന്‍മാര്‍ മൊര്‍ദേക്കായോട് ചോദിച്ചു എന്ത് കൊണ്ടാണു രാജകല്പന ധിക്കരിക്കുന്നത് എസ്തേര്‍. 3. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കൊട്ടാരവാതില്‍ക്കലുള്ള
B) അങ്കണവാതില്‍ക്കല്‍
C) ആലയത്തിലുള്ള
D) കൂടാരവാതില്‍ക്കലുള്ള
31/50
ഹഥാക്ക് ചെന്നു ആര് പറഞ്ഞത് എസ്തേറിനെ ധരിപ്പിച്ചു എസ്തേര്‍. 4. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) മൊര്‍ദേക്കായ്
B) അഹസ്വെരുസ്
C) സേവകന്‍
D) രാജാവ്
32/50
സൂസാനഗരത്തില്‍ ------------ കൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തില്‍ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന മഹാനായ ഒരു യഹുദനായിരുന്നു മൊര്‍ദേക്കായ് എസ്തേര്‍. 11 . ല്‍ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ജീവിച്ചു
B) വളര്‍ന്നു
C) വസിച്ചു
D) കഴിഞ്ഞു
33/50
അവന്‍ ആരുടെ പടിവാതിലിനു മുന്‍പില്‍ നഗരത്തിന്റെ പൊതു സ്ഥലത്തു നിന്നിരുന്ന മൊര്‍ദേക്കായുടെ അടുത്തെത്തി എസ്തേര്‍. 4. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഭ്യത്യന്റെ
B) രാജാവിന്റെ
C) സേവകന്റെ
D) നേതാവിന്റെ
34/50
മൊർദ്ദെക്കായെ രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളണിയിച്ചത് ആര് ?
A) ഹാമാൻ
B) യഹൂദർ
C) ബിഗ് താൻ
D) തേരെഷ്
35/50
ജായിര്‍ ബഞ്ചമിന്‍ഗോത്രത്തിലെ കിഷിന്റെ മകന്‍ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു എസ്തേര്‍. 11. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ഷിമെയിയുടെ
B) യാക്കോബിന്റെ
C) നോഹയുടെ
D) കിഷിന്റെ
36/50
ഇന്ത്യ മുതൽ എത്യോപ്യാ വരെ എത്ര പ്രവിശ്യകൾ ?
A) 124
B) 132
C) 125
D) 127
37/50
കൊട്ടാരവാതില്‍ക്കലുള്ള സേവകന്‍മാര്‍ മൊര്‍ദേക്കായോട് ചോദിച്ചു എന്ത് കൊണ്ടാണു എന്ത് ധിക്കരിക്കുന്നത് എസ്തേര്‍. 3. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) പ്രമാണം
B) വചനം
C) രാജകല്പന
D) വാക്ക്
38/50
ജായിര്‍ ഏത് ഗോത്രത്തിലെ കിഷിന്റെ മകന്‍ ഷിമെയിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു എസ്തേര്‍. 11. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) ബഞ്ചമിന
B) യുദാ
C) ദാന്‍
D) ലേവി
39/50
യഹൂദർ 500 പേരെ വധിച്ചത് എവിടെ ?
A) യൂദായില്‍
B) ജറുസലേമില്‍
C) കൊട്ടാരത്തില്‍
D) സൂസായിൽ
40/50
ഏതിൻ പ്രകാരമാണ് സകലജനതകളുടെയും ഇടയിൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച നാഴികയിലും നിമിഷത്തിലും ദിവസത്തിലും സംഭവിച്ചത് ?
A) ഉറപ്പിന്‍പ്രകാരം
B) നറുക്കിൻ പ്രകാരം
C) ധാരണപ്രകാരം
D) തീരുമാനപ്രകാരം
41/50
കൊട്ടാരവാതില്‍ക്കലുണ്ടായിരുന്ന സകല ആരും ഹാമാന്റെ മുന്‍പില്‍ കുമ്പിട്ടു ആദരം കാണിച്ചു എസ്തേര്‍. 3. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) വേലക്കാരും
B) പുരോഹിതന്‍മാരും
C) പടയാളികളും
D) രാജസേവകന്‍മാരും
42/50
എല്ലാ ഇസ്രായേൽക്കാരും അത്യുച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു അവർ എന്താണ് മുമ്പിൽ കണ്ടത് ?
A) വിനാശം
B) ആപത്തു
C) മരണം
D) നാശം
43/50
എവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സകല രാജസേവകന്‍മാരും ഹാമാന്റെ മുന്‍പില്‍ കുമ്പിട്ടു ആദരം കാണിച്ചു എസ്തേര്‍. 3. ല്‍ പറയുന്നത് ?
A) കൊട്ടാരവാതില്‍ക്കല്‍
B) അങ്കണവാതില്‍ക്കല്‍
C) ദേവാലയ വാതില്‍ക്കല്‍
D) കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍
44/50
രാജാവ് ഹാമാനിൽ നിന്നെടുത്ത മുദ്രമോതിരം ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് ?
A) ഭാര്യക്ക്
B) മൊർദെക്കായ്ക്ക്
C) ദാസിക്ക്
D) എസ്തേറിന്
45/50
ഏത് കവാടത്തിലാണ് ഹാമാനെ കഴുവിലേറ്റിയത് ?
A) യൂദാ
B) ലേവി
C) അഗാഗ്
D) സൂസായുടെ
46/50
ഓരോ യുവതിയും രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാൻ ചെന്നത് എന്നാണ് ?
A) 6 മാസത്തിനു ശേഷം
B) 7 മാസത്തിനു ശേഷം
C) 10 മാസത്തിനു ശേഷം
D) 12 മാസത്തിനു ശേഷം
47/50
രാജാവ് എസ്തേറിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു എപ്പോൾ ?
A) ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍
B) വിരുന്നിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ
C) ഉറങ്ങുമ്പോള്‍
D) ന്യത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍
48/50
അഹസ്വേര രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ആലോചിച്ചത് ആരെല്ലാം?
A) മൊർദെക്കായ്, ബിഗ്താൻ
B) ബിഗ്താൻ , തേരെഷ്
C) തേരെഷ് , മേരെസ്
D) ഹെഗായി, മേരെസ്
49/50
യഹൂദരെ നശിപ്പിക്കാനായി ഹാമാൻ ഭണ്ഡാരത്തിലേയ്ക്ക് എന്തു നൽകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ?
A) പതിനായിരം താലന്ത് വെള്ളി
B) ആയിരം താലന്ത് വെള്ളി
C) ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ
D) വെള്ളി നാണയങ്ങൾ
50/50
ഹാമാന്റെ വംശം ഏത് ?
A) ബഞ്ചമിൻ
B) യൂദാ
C) അഗാഗ്
D) ലേവി
Result: