Malayalam Bible Quiz on Nahum

 


1/50
അസ്‌സീറിയാരാജാവേ, നിന്‍െറ ഇടയന്‍മാര്‍ ഉറങ്ങുന്നു; നിന്‍െറ പ്രഭുക്കന്‍മാര്‍ മയങ്ങുന്നു. ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാന്‍ ആരുമില്ലാതെ, നിന്‍െറ ജനം എവിടെ ചിതറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ?
A) മരുഭുമിയില്‍
B) ഭുമിയില്‍
C) മലകളില്‍
D) പട്ടണങ്ങളില്‍
2/50
നിന്‍െറ ------------------- വിട്ടിലുകളെപ്പോലെയും, നിന്‍െറ സൈന്യാധിപന്‍മാര്‍ ശീതകാലത്തു വേലിയില്‍ പറന്നുകൂടുന്ന വെട്ടുകിളിപ്പറ്റങ്ങള്‍ പോലെയുമാണ്‌. സൂര്യനുദിക്കുമ്പോള്‍ അവ പറന്നുപോകുന്നു. അവ എവിടെയാണെന്ന്‌ ആരും അറിയുന്നില്ല. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) പ്രഭുക്കന്‍മാര്‍
B) പ്രമുഖന്‍മാര്‍
C) നേതാക്കള്‍
D) പുരോഹിതന്‍മാര്‍
3/50
നിന്‍െറ ക്‌ഷതത്തിനു ശമനമില്ല. നിന്‍െറ മുറിവു മാരകമാണ്‌. നിന്നെക്കുറിച്ച്‌ കേള്‍ക്കുന്നവരെല്ലാം കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും. നിന്‍െറ ഒടുങ്ങാത്ത എന്ത് ഏല്‍ക്കാത്തത്‌ ആര്‍ക്കാണ് ‌?
A) ദ്രോഹം
B) ക്ലേശം
C) പീഡനം
D) ദുരിതം
4/50
കര്‍ത്താവ്‌ ദീര്‍ഘക്‌ഷമയുള്ളവനും അതിശക്‌തനുമാണ്‌. ഒരു കാരണവശാലും അവിടുന്ന്‌ കുറ്റക്കാരെ വെറുതെവിടുകയില്ല. ---------------------- കൊടുങ്കാറ്റിലുമാണ്‌ അവിടുത്തെ പാത. മേഘങ്ങള്‍ അവിടുത്തെ പാദങ്ങളിലെ പൊടിയാണ്‌. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) മഴയിലും
B) ക്കാറ്റിലും
C) പേമാരിയിലും
D) ചുഴലിക്കാറ്റിലും
5/50
നിനെവേയുടെ സഹായകരായിരുന്നതാര് ?
A) എത്യോപ്യർ
B) പുത്യരും ലിബിയാക്കാരും
C) ഫിലിസ്ത്യർ
D) അമോന്യർ
6/50
എത്യോപ്യാ അവളുടെ ശക്‌തിയായിരുന്നു. ഈജിപ്‌തും അവള്‍ക്ക്‌ അതിരറ്റ ------------------ പകര്‍ന്നു. പുത്യരും ലിബിയാക്കാരും അവളുടെ സഹായകരായിരുന്നു. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) കരുത്ത്
B) സ്നേഹം
C) ബലം
D) ശക്തി
7/50
ആരെയാണ് വിവസ്ത്രയാക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്?
A) ദാസിമാരെ
B) രാജ്ഞിയെ
C) സ്ത്രീകളെ
D) കുട്ടികളെ
8/50
കര്‍ത്താവ്‌ ആരെ അന്‌ധകാരത്തിലേക്ക്‌ അനുധാവനം ചെയ്യും.?
A) തന്‍െറ ശത്രുക്കളെ
B) പാപികളെ
C) വെറുക്കുന്നവരെ
D) ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നവരെ
9/50
കര്‍ത്താവിനെതിരായി നിങ്ങള്‍ എന്തു ഗൂഢാലോചനയാണു നടത്തുന്നത്‌? അവിടുന്ന്‌ അതു നിശ്‌ശേഷം --------------------. ശത്രുക്കളുടെമേല്‍ രണ്ടാമതൊരു പ്രതികാരം അവിടുന്ന്‌ ചെയ്യുകയില്ല. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) തകര്‍ക്കും
B) ഇല്ലാതാക്കും
C) നശിപ്പിക്കും
D) ശപിക്കും
10/50
നിന്‍െറ സൈന്യം സ്‌ത്രീകളെപ്പോലെയാണ്‌. നിന്‍െറ ദേശത്തിന്‍െറ കവാടങ്ങള്‍ ശത്രുക്കള്‍ക്കായി മലര്‍ക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നു. എന്ത് നിന്‍െറ ഓടാമ്പലുകളെ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ?
A) അഗ്നി
B) തീജ്വാല
C) പ്രകാശം
D) ജ്വാല
11/50
ഞാന്‍ നിന്‍െറ മേല്‍ ചെളി വാരിയെറിയും. ഞാന്‍ നിന്നോടു എങ്ങനെ പെരുമാറുകയും നിന്നെ നിന്‌ദാവിഷയമാക്കുകയും ചെയ്യും. ?
A) വെറുപ്പോടെ
B) അനിഷ്ടത്തോടെ
C) ദേഷ്യത്തോടെ
D) നീരസത്തോടെ
12/50
ശൂന്യം! ശൂന്യത! വിനാശം! ഹൃദയം മരവിക്കുന്നു; കാല്‍മുട്ടുകള്‍ വിറയ്‌ക്കുന്നു. അരക്കെട്ടില്‍ അതിയായ വേദന, എല്ലാവരുടെയും എന്ത് വിളറുന്നു. ?
A) മനസ്സ്
B) ഹ്യദയം
C) മുഖം
D) അധരം
13/50
കർത്താവ് എന്തിനെ ശാസിക്കുകയും വറ്റിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു?
A) കടലിനെ
B) നദികളെ
C) പുഴയെ
D) സമുദ്രത്തെ
14/50
കര്‍ത്താവ്‌ ആരുടെ പ്രതാപമാണ് പുനഃസ്‌ഥാപിക്കുന്നത്?
A) യാക്കോബിന്‍െറ
B) രാജാവിന്റെ
C) നിനെവേയുടെ
D) മോശയുടെ
15/50
എന്നാല്‍, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രവാഹത്താല്‍ അവിടുന്ന്‌ തന്‍െറ ശത്രുക്കളെ നിശ്‌ശേഷം നശിപ്പിക്കും. അവിടുന്ന്‌ അവരെ എവിടേയ്ക്ക്‌ അനുധാവനം ചെയ്യും. ?
A) കൂരിരുട്ടിലെയ്ക്ക്
B) നാശത്തിലേയ്ക്ക്
C) അന്ധകാരത്തിലേയ്ക്ക്
D) വിനാശത്തിലേയ്ക്ക്
16/50
നാഹും 2-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ?
A) നിനെവേയുടെ മേൽ വിധി
B) നിനെവേയുടെ പതനം
C) നിനെവേയുടെ അക്രമങ്ങൾ
D) പ്രവാചകന്റെ ആവലാതി
17/50
ഉപരോധത്തിനുവേണ്ടി വെള്ളംകോരുക; കോട്ടകളെ ബലപ്പെടുത്തുക; ചെളിയിലിറങ്ങി എന്ത് ചവിട്ടിക്കുഴച്ച്‌ ഇഷ്‌ടികയുണ്ടാക്കുക. ?
A) ചാരം
B) പൊടി
C) മണ്ണ്
D) കളിമണ്ണ്
18/50
അവിടുന്ന്‌ കടലിനെ ശാസിക്കുകയും വറ്റിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു; നദികളെ അവിടുന്ന്‌ വരട്ടുന്നു. ബാഷാനും കാര്‍മലും ഉണങ്ങുകയും ലബനോനിലെ എന്ത് വാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ?
A) പുഷ്പങ്ങള്‍
B) കായ്കള്‍
C) പൂക്കള്‍
D) പൂവുകള്‍
19/50
നൈലിനരികേ സ്‌ഥിതി ചെയ്‌തിരുന്നതെന്ത്?
A) യൂഫ്രട്ടീസ്
B) ഹൊറേബ്
C) തേബസ്
D) തിബേരിയൂസ്
20/50
സേവകരെ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു; അവര്‍ ചാടിക്കടക്കുന്നു. അവര്‍ മതിലിനടുത്തേക്ക്‌ ഓടിയടുക്കുന്നു. ലോഹമറ സജ്‌ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യായം, വാക്യം, ഏത് ?
A) നാഹും 2 : 5
B) നാഹും 2 : 6
C) നാഹും 2 : 7
D) നാഹും 2 : 8
21/50
കര്‍ത്താവ്‌ നല്ലവനും എന്തിന്റെ നാളില്‍ അഭയദുര്‍ഗവുമാണ്‌. തന്നില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവിടുന്ന്‌ അറിയുന്നു. ?
A) കഷ്ടതയുടെ
B) നാശത്തിന്റെ
C) ക്ലേശത്തിന്റെ
D) ദുഃഖത്തിന്റെ
22/50
നിനെവേക്കുറിച്ച്‌ കേള്‍ക്കുന്നവരെല്ലാം എന്തു ചെയ്യും?
A) കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും.
B) ദു:ഖിക്കും
C) പരിതപിക്കും
D) വിലപിക്കും
23/50
ആരാണ് തന്‍െറ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി വേണ്ടുവോളം മാംസം ചീന്തിക്കീറിവച്ചിട്ടുള്ളത്?
A) സിംഹി
B) സിംഹം
C) മൃഗങ്ങൾ
D) മനുഷ്യർ
24/50
അവന്‍െറ എന്ത് നിന്നില്‍നിന്നു ഞാന്‍ ഒടിച്ചുകളയുകയും നിന്‍െറ ബന്‌ധനങ്ങളെ ഞാന്‍ ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യും. ?
A) കൈകള്‍
B) പാദം
C) കാലുകള്‍
D) നുകം
25/50
കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അവരുടെ -------------------- എണ്ണവും എത്ര അധികമായാലും അവര്‍ വിച്‌ഛേദിക്കപ്പെട്ട്‌ ഇല്ലാതാകും. ഞാന്‍ നിന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെങ്കിലും മേലില്‍ പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) യജസ്സും
B) ശക്തിയും
C) മഹത്വവും
D) ബലവും
26/50
രക്‌തപങ്കിലമായ നഗരത്തിന്‌ ഹാ ക ഷ്‌ടം!. വ്യാജവും കൊള്ളയുംകൊണ്ട്‌ അതു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെനിന്ന്‌ എന്ത് ഒഴിയുകയില്ല. ?
A) കവര്‍ച്ച
B) ദുരിതം
C) മോഷണം
D) ദുഷ്ടത
27/50
സദ്‌വാര്‍ത്ത കൊണ്ടുവരുന്നവന്‍െറ, സമാധാനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന വന്‍െറ പാദങ്ങള്‍ അതാ, മലമുകളില്‍! യൂദാ, നീ നിന്‍െറ ഉത്‌സവങ്ങള്‍ ആചരിക്കുകയും നേര്‍ച്ചകള്‍ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുക. എന്തെന്നാല്‍, ഇനി ഒരിക്കലും --------------------- നിനക്കെതിരേ വരുകയില്ല; അവന്‍ നിശ്‌ശേഷം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ദുഷ്ടന്‍
B) ദുര്മാര്‍ഗി
C) നീചന്‍
D) ചതിയന്‍
28/50
വിനാശകന്‍ നിനക്കെതിരേ വരുന്നു. കോട്ടകളില്‍ പ്രതിരോധമേര്‍പ്പെടുത്തുക; എവിടെ കാവല്‍ നിര്‍ത്തുക. നീ അരമുറുക്കുക; സര്‍വശക്‌തിയും സംഭരിക്കുക. ?
A) വഴികളില്‍
B) പ്രദേശങ്ങളില്‍
C) വീഥികളില്‍
D) പട്ടണങ്ങളില്‍
29/50
ആകാശത്തിലെ നക്‌ഷത്രങ്ങളെക്കാളധികമായി നീ നിന്‍െറ വ്യാപാരികളെ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. വെട്ടുകിളി എന്ത് വിരിച്ചു പറന്നകലുന്നു. ?
A) കരം
B) ചിറക്
C) കൈ
D) തല
30/50
ചമ്മട്ടിയുടെ -------------------- ചക്രങ്ങളുടെ ഇരമ്പല്‍, കുതിരകളുടെ കുളമ്പടി, രഥങ്ങളുടെ മുഴക്കം,പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) ഇരമ്പല്‍
B) ശബ്ദം
C) സംസാരം
D) സ്വരം
31/50
എന്താണ് നിനെവേയിൽ തകർന്ന് കിടക്കുന്നത്?
A) മന്ദിരം
B) രാജമന്ദിരം
C) കൊട്ടാരം
D) ദൈവാലയം
32/50
എന്നിട്ടും അവള്‍ തടവിലാക്കപ്പെട്ട്‌ അടിമത്തത്തിലാണ്ടു. വഴിക്കവലകളില്‍ വച്ച്‌ അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ നിലത്തടിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവളുടെ സമുന്നതന്‍മാര്‍ക്കുവേണ്ടി അവര്‍ നറുക്കിട്ടു. അവളുടെ പ്രമുഖന്‍മാരെയെല്ലാം അവര്‍ -------------------- ബന്‌ധിച്ചു. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) മരത്തില്‍
B) ചങ്ങലയില്‍
C) കോട്ടയില്‍
D) വിലങ്ങില്‍
33/50
നിന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവരും നിന്നെ വിട്ടകന്ന്‌ ഇപ്രകാരം പറയും: നിനെവേ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; അവളെച്ചൊല്ലി ആരു ---------------------- അവള്‍ക്കുവേണ്ടി ഞാന്‍ എവിടെനിന്ന്‌ ആശ്വാസകരെ കണ്ടുപിടിക്കും പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) വിലപിക്കും
B) നിലവിളിക്കും
C) കരയും
D) ശപിക്കും
34/50
രാജ്‌ഞിയെ വിവസ്‌ത്രയാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ദാസിമാര്‍ പ്രാവുകളെപ്പോലെ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട്‌ മാറത്തടിച്ച്‌ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ?
A) കേഴുന്നു
B) വിലപിക്കുന്നു
C) കരയുന്നു
D) നിലവിളിക്കുന്നു
35/50
എന്ത് തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നു. രാജമന്‌ദിരം തകര്‍ന്നുകിടക്കുന്നു. ?
A) മലകള്‍
B) നദികള്‍
C) തോടുകള്‍
D) പുഴകള്‍
36/50
എന്ത് ഇരയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഹയും സിംഹക്കുട്ടികള്‍ നിര്‍ബാധം വിഹരിക്കുന്ന മാളങ്ങളും എവിടെ?
A) സിംഹം
B) കുതിര
C) പുലി
D) കടുവ
37/50
കര്‍ത്താവിനെതിരേ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും എന്ത് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്‌ത ഒരുവന്‍ നിന്നില്‍നിന്ന്‌ ഉദ്‌ഭവിച്ചില്ലേ ?
A) ദുരിതം
B) ദുഷ്ടത
C) കോപം
D) ദ്രോഹം
38/50
കര്‍ത്താവ്‌ നിന്നെപ്പറ്റി കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്‍െറ നാമം മേലില്‍ നിലനില്‍ക്കുകയില്ല. നിന്‍െറ ദേവന്‍മാരുടെ എവിടെ നിന്നു കൊത്തുവിഗ്രഹവും വാര്‍പ്പുവിഗ്രഹവും ഞാന്‍ വെട്ടിമാറ്റും. ഞാന്‍ നിനക്കു ശവക്കുഴി ഉണ്ടാക്കും; എന്തെന്നാല്‍, നീ നികൃഷ്‌ടനാണ്‌. ?
A) ഭവനത്തില്‍
B) ആലയത്തില്‍
C) ബലിപീഠത്തില്‍
D) കൂടാരത്തില്‍
39/50
ജലം വാർന്നൊഴുകുന്ന എന്തു പോലെയാണ് നിനെവേ ?
A) അരുവി
B) കുളം
C) നദി
D) കിണർ
40/50
ഭൂമിയും ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ മുന്‍പില്‍ എങ്ങനെയായിത്തിരുന്നു ?
A) ശൂന്യമായിത്തീരുന്നു.
B) ഉരുകി പോകുന്നു.
C) പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു.
D) ഉടഞ്ഞു തീരുന്നു.
41/50
മേഘങ്ങള്‍ ആരുടെ പാദങ്ങളിലെ പൊടിയാണ്‌?
A) ദൈവത്തിന്റെ
B) ദേവന്മാരുടെ
C) കര്‍ത്താവിന്റെ
D) ശത്രുക്കളുടെ
42/50
എന്താണ് നിനെവേയുടെ തെരുവീഥിയിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്നത്?
A) കുതിരകൾ
B) രഥങ്ങൾ
C) പടയാളികൾ
D) പടക്കുതിരകൾ
43/50
നിനെവേയ്ക്ക് അതിരറ്റ ശക്‌തി പകര്‍ന്നിരുന്നത് ആര് ?
A) ലിബിയാ
B) ഈജിപ്ത്
C) എത്യോപ്യ
D) ഫിലിസ്ത്യർ
44/50
അവന്‍െറ യോദ്‌ധാക്കളുടെ പരിചയ്‌ക്കു ചെന്നിറമാണ്‌. അവന്‍െറ സൈനികര്‍ രക്‌താംബരം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അണിനിരന്നു നീങ്ങുമ്പോള്‍ അവരുടെ രഥങ്ങള്‍ തീജ്വാലപോലെ മിന്നുന്നു. എന്ത് കുതിച്ചു പായുന്നു. ?
A) പടക്കുതിരകള്‍
B) കോലാടുകള്‍
C) കുതിരകള്‍
D) കുഞ്ഞാടുകള്‍
45/50
നിനെവേയുടെ ശക്തി ആരായിരുന്നു?
A) ലിബിയാ
B) ഈജിപ്ത്
C) അമോന്യർ
D) എത്യോപ്യാ
46/50
അങ്ങനെ നീയും ലഹരിപിടിച്ച്‌ ഉന്‍മത്തയും പരിഭ്രാന്തയുമാകും. ശത്രുക്കളില്‍നിന്ന്‌ നീ എന്ത് അന്വേഷിക്കും. ?
A) തണല്‍
B) നീതി
C) അഭയം
D) സ്നേഹം
47/50
അവിടെ അഗ്‌നി നിന്നെ വിഴുങ്ങും; വാള്‍ നിന്നെ വിച്‌ഛേദിക്കും. വെട്ടുകിളിപോലെ അത്‌ നിന്നെ ---------------------. വെട്ടുകിളിയെപ്പോലെ പെരുകുക; വെട്ടിലിനെപ്പോലെ വര്‍ധിക്കുക . പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) സംഹരിക്കും
B) നശിപ്പിക്കും
C) വധിക്കും
D) കൊല്ലും
48/50
രഥങ്ങള്‍തെരുവീഥിയിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്നു. തുറസ്‌സായ സ്‌ഥലങ്ങളിലൂടെ അങ്ങുമിങ്ങും ഓടുന്നു. അവ പന്തങ്ങള്‍പോലെ --------------------- മിന്നല്‍ പോലെ പായുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂരിപ്പിക്കുക ?
A) കത്തുകയും
B) ഉദിക്കുകയും
C) പ്രകാശിക്കുകയും
D) തെളിയുകയും
49/50
----------------- പോലെ പെരുകുക;_--------------------- പോലെ വര്‍ധിക്കുക.
A) വെട്ടുകിളി, വിട്ടിൽ
B) നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ
C) മണൽ , വിട്ടിൽ
D) പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ
50/50
നൈലിനരികേ സ്‌ഥിതി ചെയ്‌തിരുന്ന തേബസിനെക്കാള്‍ ശ്രഷ്‌ഠയാണോ നീ? അവള്‍ വെള്ളത്താല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു; എന്ത് അവള്‍ക്കു കോട്ടയും വെള്ളം അവള്‍ക്കു മതിലും ആയിരുന്നു. ?
A) അരുവി
B) തോട്
C) പുഴ
D) കടല്‍
Result: