Malayalam Bible Quiz 1 John Chapter 1-5 || മലയാളം ബൈബിൾ ക്വിസ് : യോഹന്നാൻ 1 1-5

Bible Quiz Questions and Answers from 1 John Chapter:1-5 in Malayalam


1 John (യോഹന്നാൻ 1) Quiz: Chapter 1-5